از روشهای غلط آبياری بپرهيزيم

 

آب یکی از مهمترین منابع تولید در کشاورزی است. به علاوه آب یکی از مهم ترین عوامل محیطی موثر در زندگی گیاهان به عنوان محصولات کشاورزی مورد نیاز ما و از طرفی عوامل خسارتزای گیاهان (آفات، عوامل بیمارگر و علفهای هرز) است. موضوع این مطلب در مورد علم آبیاری و یا عملیات آبیاری نیست بلکه در مورد نقش و اثرات مهمی است که آب و آبیاری در سلامت باغات دارند. یعنی آب و آبیاری به عنوان یک عامل محیطی بسیار تاثیر گذار و آبیاری به عنوان یکی از چند عملیات واجب کشاورزی و باغداری نقش مهمی در دو جنبه از باغبانی و باغداری دارند، نقش اول نقش آب و آبیاری در حفظ سلامت درختان باغ در تقابل با عوامل خسارتزای غیرزنده (فیزیولوژیک) و زنده (پاتوژنیک) است و نقش دیگر آب و آبیاری درباغات بالعکس کمک به شیوع و گسترش عوامل خسارتزا و ابتلای باغ به آنهاست. موضوع دیگر این است که بسیاری از باغات کشور به روش سنتی ایجاد شده و نگهداری و آبیاری می شود و اولین اقدام در مورد اصلاح و بهینه سازی آنها و بویژه اصلاح و بهینه سازی روشهای آبیاری و مدیریت آب از دیدگاه های مختلف است.

اولین مشکل تنش رطوبتی یا تنش خشکی و به اصطلاح تشنگی درختان باغ است یعنی آبیاری نامنظم، نا متعادل و ناکافی می تواند باعث تشنگی آشکار یا پنهان درختان شود که می تواند باعث کاهش رشد، کاهش محصول و کاهش عمر درخت گردد اما تبعات تنش خشکی در درختان از نظر گیاهپزشکی مسایل بسیار مهمی را در پی خواهد داشت. مسئله اول ابتلاء یا افزایش احتمال آلودگی این درختان به آفات مهمی مانند چوبخوارها و پوستخوارها است که اغلب به درختان ضعیف و در معرض تشنگی و تنش خشکی حمله می کنند. در صورت عدم رفع سریع مشکل تشنگی و کنترل آفات ذکر شده، سلامت درختان مبتلا به ندرت برمی گردد و دچار زوال و مرگ تدریجی خواهند شد. مسئله دوم پیش آماده سازی این درختان به ابتلای به برخی بیماریهای گیاهی است که ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با تشنگی درختان یا حمله آفات چوبخوار و پوستخوار به آنها دارد. برخی شانکرها مانند شانکر سیتوسپورایی و یا شانکرهای باکتریایی و برخی بیماریهای آوندی مانند زوال نارون می توانند مستقیما با حمله آفات و غیرمستقیم با وجود تنش خشکی در باغ وقوع یا شیوع یابند.

دومین مشکل در مدیریت آبیاری از دیدگاه گیاهپزشکی زیادی آب یا آبیاری های سنگین است که علاوه بر خفگی و مرگ ریشه ها تبعات زیادی از نظر سلامت درختان خواهد داشت. از جمله افزایش رشد و تکثیر و شیوع عوامل بیماریزای خاکزاد قارچی آب دوست مانند پوسیدگی فیتوفترایی طوقه و ریشه در بسیاری از درختان از جمله هسته دارها و گردو و …

سومین مشکل در مدیریت آبیاری باغات به کارگیری غلط یا غیر صحیح روش آبیاری است. این مشکل در روشهای آبیاری غرقابی یا نشتی یا ثقلی یا همان سنتی اتفاق می افتد. هر چند ممکن است حتی در روشهای نوین آبیاری مانند قطره ای نیز به علت عدم اطلاع باغدار یا بکارگیری غلط روش آبیاری بوجود آید (آبیاری سنگین و وجود آب اضافی و اشباع خاک در ناحیه طوقه حتی در روش آبیاری قطره ای هم می تواند مشکلات خفگی و پیش آماده سازی برای ابتلا به بیماریها را سبب شود که لازم است به فاصله قطره چکانها از طوقه و ساعات آبیاری توجه شود).

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید