استفاده از چالكود در باغات ميوه

جايگاه عمل نمودن به چالكود در باغاتي است كه عوامل محدودكننده خاك به قدري شديد باشد كه ريشه گياه نتواند در حد قابل قبولي رشد و توسعه يابد. در اين حالت روش چالكود با ايجاد محلهاي مناسب موضعي، كاهش رشد ريشه را تا حدي جبران مي نمايد.
خاك بسياري از باغهاي ميوه، دچار كمبود عناصر غذايي پر و كم مصرف مي باشد. در صورتي كه ريشه درختان امكان رشد و فعاليت كافي داشته باشند، پس از اضافه كردن كودهاي شيميايي به خاك اين باغها، مشكلات تغذيه اي رفع مي گردد. در صورتي كه خاك به گونه اي نامناسب باشد كه ريشه ها امكان رشد و فعاليت كافي نداشته باشند، از مصرف كودهاي شيميايي به طريق معمول (اختلاط يا خاك) نتيجه دلخواه به دست نمي آيد. در مواردي كه نتوان با اعمال مديريتهاي معمول، شرايط خاك را براي رشد و فعاليت ريشه به حد قابل قبولي رساند، استفاده از روش چالكود مفيد مي باشد. در اين روش حجم كوچكي از خاك اطراف درخت خارج گرديده و سپس با مواد بسيار مناسب براي تشديد رشد ريشه پر مي شود. اين مواد بسته به امكانات موجود و محل، نحوه مديريت باغ، از روش اقتصادي و … بسيار متنوع بوده شامل انواع كود دامي پوسيده، كمپوست، پوكه، ماسه … به صورت ساده و يا مخلوط مي باشد. تشديد رشد و فعاليت ريشه در چنين فضاهاي كوچكي تا حدي جبران كمي رشد و فعاليت ريشه در خاكهاي نامساعد را مينمايد. البته بايستي دقت داشت كه چالكود قابل توصيه براي تمام باغها نيست و تنها در شرايط فوق بايستي اعمال شود.
همانطوريكه از اسم چالكود پيداست در اين روش چاله هايي در سايه انداز دو طرف تنه درخت حفر شده و مواد غذايي در آن قرار مي گيرند. ابعاد چاله ها بايستي حدود ۴۰ در ۴۰ سانتي متر و عمق چاله ها نيز بسته به پراكندگي ريشه (ريشه هاي سطحي و يا عمقي) مي‌تواند از ۳۰ تا ۶۰ سانتيمتر در نظر گرفته شود. البته فاصله از تنه، تعداد چاله و ابعاد بستگي به سن درخت، تراكم باغ، رشد رويشي و … دارد و لازم است كه تحت نظارت كارشناسان انجام گيرد. به هر حال در حفر چالكود بايستي طوري عمل نمود كه به ريشه هاي ضخيم آسيبي وارد نشود و يا به عبارت سادهتر ابتداي ريشه هاي موئين (كه تقريباً تا منتهي اليه سايه انداز درخت ادامه پيدا مي كند) بهترين مكان براي حفر چالكود ميباشد.

زمان مناسب براي چالكود : چالكود اصولاً يك بار براي هميشه حفر مي شود و در صورتي كه مواد داخل آن تجزيه پذير باشد لازم است ساليانه مواد به چالكود اضافه گردد.
كودهاي مناسب براي چالكود : براساس آزمون خاك و گياه، چاله بايستي با مخلوط كود حيواني پوسيده (و ساير بقاياي گياهي) و كود شيميايي با توجه به توصيه هاي فني پر شده و از ريختن خاك به داخل چاله جلوگيري نمود. در باغاتي كه از سيستم آبياري قطره اي استفاده مي شود بايستي چالكودها در زير قطره چكانها تعبيه شوند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید