افزایش مقاومت گیاهان

دلیل افزایش مقاومت به کم آبی و آفات و سرمازدگی و …. در ارتباط با پتاسیم

پتاسیم تنها عنصری است که پس از وارد شدن بداخل گیاه بر عکس ازت ، فسفر ، کلسیم و…. وارد هیچ ترکیب آلی و شیمیایی نمیشود. در تمام مراحل پتاسیم به شکل کاتیون یکبار مثبت نقش ایفا میکند پس تنها عنصری است که براحتی میتوان با استفاده از این عنصر غلظت شیره سلولی را تغییر داد

جذب آب توسط سلوِلهای ریشه بواسطه اختلاف فشار اسمزی سلولهای ریشه و آب موجود در محلول خاک اطراف ریشه صورت میگیرد. هر چقدر شیره سلولی غلیظ تر باشد قدرت جذب آب توسط گیاه و در نتیجه مقاومت به خشکی گیاه افزایش می یابد. با استفاده از کودهای پتاسیمی به مقدار زیادتر میتوان شیره سلولی سلولهای ریشه را افزایش دهیم.

 

 

 

دلیل افزایش مقاومت گیاه به سرمازدگی هم به دلیل بالا بردن غلظت شیره سلولی و کاهش نقطه انجماد بوده و ترکیدگی سلول در اثر یخزدگی را کم میکند. چونکه کاتیون پتاسیم در گیاه وارد هیچ ترکیب آلی نمیشود داخل شیره سلولی و سیستم آوندی بعنوان نمک عمل کرده و غلظت شیره سلولی و سیستم آوندی را افزایش میدهد. در مورد کنترل تعرق و کاهش تلفات آب و جلوگیری از تشنگی هم در ارتباط با همین ویژگی پتاسیم است.

خشبی کردن بافت های گیاهی و کاهش تمایل آفات مکنده به گیاهانی که پتاسیم کافی دریافت کرده اند هم در همین ارتباط است. در مورد شوری هم یکی بخاطر اثر آنتاگونبسمی پتاس با سدیم بوده و روش دیگر افزایش مقاومت به شوری به افزایش غلظت شیره سلولی توسط پتاسیم بر میگردد

یکی از مشکلات خاکهای شور افزایش فشار اسمزی محلول خاک اطراف ریشه گیاه است. همانطور که گفته شد عمل جذب آب تحت تاثیر اختلاف فشار اسمزی بین ریشه و محلول خاک اتفاق می افتد. در خاکهای شور بواسطه بالا بودن غلظت املاح محلول فشار اسمزی محلول خاک بالا بوده و علی رغم وجود آب در خاک براحتی جذب نمیشود.
منظور از خشکی فیزیولوژیکی همین کاهش و عدم جذب آب از خاک توسط ریشه بواسطه شوری خاک و بالا بودن فشار اسمزی محلول خاک است. وقتی پتاسیم به مقدار کافی و زیاد در اختیار گیاه قرار گیرد غلظت شیره سلولی سلولهای ریشه افزایش یافته و با بالاتر رفتن فشار اسمزی ریشه نسبت به خاک حرکت آب از خاک به ریشه حتی در شرایط شوری خاک اتفاق میافتد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید