تعریف کیفیت خاک

بسیاری تلاش كردند با تعیین مشخصات مختلف خاك، کیفیت خاك را تعریف كنند و آنها را به شیوه های مدیریتي مختلف ، حاصلخيزي، كیفیت محیط یا بیماری های گیاهی مرتبط سازند. اما تعریف کیفیت خاک به نگرش های مختلف استفاده از آن بستگی دارد، برای مثال یک کشاورز عموماً خاکی را میخواهد که هر ساله با حداقل مصرف مواد حاصلخيزكننده از محصولي با رشد مناسب بهره مند شوند در حالی که یک سازنده بزرگراه به دنبال ویژگی های مختلفی برای خاک با کیفیت بالا می باشد.

از مزایای اصلی کوددهی به محصول ، به غیر از افزایش تولید محصول و سود دهی مزرعه ، میتوان به تاثیر آن بر افزایش بهره وری محصول و افزایش مقدار ماده آلی که می تواند به خاک منتقل کند نام برد.
ماده آلی می تواند خواص خاک مانند: ساختار، کشت، میزان چگالی و افزایش میزان نفوذپذيری را تحت تأثیر قرار دهد.

بررسی های جدید تحقیقاتی برای کیفیت خاک در کالیفرنیا :
🔹در مقاله منتشر شده از دانشگاه کالیفرنیا که بر روی تغییرات در کیفیت خاک که در ۴۵ تا ۵۵ سال گذشته انجام شده بود، آنها نمونه های خاکی که عمدتا در سال ۱۹۴۵ جمع آوری شده بودند با نمونه های جمع آوری شده در همان محل ها در سال ۲۰۰۱ را مقایسه کردند. این ۱۲۵ محل نمونه برداری، چهار زمین اصلی را در سراسر کشور نشان می دهد:
🔻باغی (۲۵ محل)
🔻 زراعی (۴۴ محل)
🔻 مرتع (۴۸ محل)
🔻 و تاکستان (هشت محل)
اگر چه این محل ها فقط یک بخش از کشاورزی کالیفرنیا را نشان می دهند، تجزیه و تحلیل این نمونه ها، بینش هایی را در مورد تغییرات در کیفیت خاک که در سراسر ایالت رخ داده است، ارائه می دهد.

پ هاش خاک(PH):
🔹میانگین pH خاك در سال ۱۹۴۵ برابر با ۶.۹ و در سال ۲۰۰۱ مقدار ۷.۱ بود. این افزایش جزئی در pH در محدوده قابل قبولی برای رشد گیاهان قرار دارد و در نتیجه شیوه های تولید، تغییرات شدیدی در برابر اسیدی شدن یا قلیایی شدن نشان نمی دهد.

🔻شوري خاك:
🔹متوسط شوری خاك در ۱۲۵ محل بررسی شد و نتایج آزمایشات نشان داد که شوری خاک به طور معني داری از۰.۸۵ دسی زيمنس بر متر (dS / m) در سال ۱۹۴۵ به ۰.۴۴ dS / m در سال ۲۰۰۱ كاهش يافت. بيشترين کاهش شوری در خاک مورد استفاده در محصولات زراعی مشاهده شد. این کاهش ۴۸ درصدی در شوری خاک نشان دهنده بهبود در شیوه های مدیریت و کیفیت خاک است.

🔻فسفر خاک:
🔹غلظت فسفر (سدیم بی کربنات قابل استخراج) در این دوره حدود ۲۰ درصد افزایش یافته و افزایش قابل توجهی در زمین های مورد استفاده برای باغات، محصولات ریشه ای و باغ های انگور مشاهده شد. غلظت فسفر در سال ۱۹۴۵ به میزان ۷۲ (ppm) و در حال حاضر ۸۵ ppm است. بهبود حاصلخیزی خاک باعث افزایش بهره وری ذاتی خاک و افزایش مقدار باقیمانده محصول می شود که پس از آن می تواند به بهبود خاک بيانجامد.

🔻نیتروژن و کربن خاک:
🔹مقدار کل نیتروژن و کربن بین سال های ۱۹۴۵ تا ۲۰۰۱ به طور معنی داری افزایش یافته و ابن امر نشان دهنده انباشته شدن ماده آلی خاک است. متوسط غلظت نیتروژن خاک از ۰.۰۹ درصد به ۰.۲۹ درصد افزایش یافته و کربن خاک از سال ۱۹۴۵ تا ۲۰۰۱ از ۱.۰۶ به ۱.۳۴ درصد افزایش یافته است. این تغییرات در میزان ماده آلی خاک به طور معمول درپایداری و نفوذپذيری آب تاثیر میگذارد.

بافت خاک:
مقدار رس در نمونه ها بین سال های ۱۹۴۵ تا ۲۰۰۱ به طور متوسط از ۱۰ درصد به ۱۳ درصد افزایش یافته است. این افزایش در میزان رس ممکن است نشانه ای ازسرعت در فرسایش خاک باشد که تاثیر منفی بر کیفیت خاک دارد. در حالی که این افزایش در مقدار رس خوب نیست، فرسایش خاک های سطحی می تواند تاثیر بسیار منفی بر تولید محصول و کیفیت آب داشته باشد. تلاش برای کاهش خسارت خاک همیشه باید بخشی از یک طرح مدیریتی مزرعه باشد.
بنابراین نتایج نشان می دهند که کیفیت خاک در طی ۵۰ تا ۶۰ سال گذشته با یک برنامه مدیریتی فشرده و برداشت محصول، حفظ یا بهبود یافته است.
آیا این به معنای این است که وضعیت موجود خوب است؟ خیر، تلاش های مداوم باید انجام شود ، به خصوص از فرسایش خاک باید جلوگیری شود. بهبود مستمر در خواص شیمیایی و حاصلخیزی خاک در طول سال ها كاری سخت و پیچیده است و ما نمی توانیم پیشرفت هایی را كه بدست آورده ایم را از دست بدهیم.

با این حال در اکثر زمین های کشاورزی خواص فیزیکی خاک از بین رفته است.
✔️ برای مثال در بررسی که بر روی نتایج آزمایش خاک کالیفرنیا در سال ۱۹۸۰ انجام شد نشان داد که پتاسیم در بین ۲۰ و ۴۰درصد از نمونه ها به مقدار متوسط یا کم رتبه بندی شد و این تعداد در جدیدترین بررسی ها به ۴۴ تا ۴۸ درصد افزایش یافته است. همانطور که میدانیم در صورت مصرف مداوم خاک مواد غذایی آن از بین میرود واین امر تاثیر منفی بر روی حاصلخیزی وکیفیت خاک دارد.
یک کارشناس خاک میتواند مناسب بودن خاک را با انجام آزمایش خاک برای کشت ارزیابی کند. تلاش برای حفظ عملکرد بالا و کیفیت خاک در مدت طولانی امری ضروری است. با داشتن مدیریت دقیق و استفاده از تکنولوژی مدرن این کار را می توان انجام داد. تکنولوژی موجود در سال ۲۰۰۳ از رویاهای کشاورزان در سال ۱۹۴۵ نیز فراتر رفته است.

به عنوان مثال، استفاده از ابزار دقیق کشاورزی با استفاده از ماهواره، مدیریت آب توسط کامپیوتر ، بهبود روش های آزمایش خاک، ارزیابی سریع نمونه های بافت گیاهی و…
🔹همه این موارد می توانند کمک به حفاظت از منابع خاک گرانبها و محیط زیست شوند.
بیایید پیشرفت هایی را که انجام شده است ادامه دهیم و تلاش هایمان را برای حفاظت از خاک بیشتر کنیم.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید