روشهای مختلف کاشت و تولید نهال پسته

✅کاشت مستقیم بذر در زمین اصلی
پس از آماده سازی زمین به منظور احداث باغ، باید ابتدا جوی و پشته هایی به عرض ۱۰۰-۵۰ سانتیمتر و عمق ۷۰-۵۰ سانتیمتر ایجاد گردد. سپس آن را آبیاری نموده و در فصل زمستان نسبت به کشت مستقیم بذور پسته رقم بادامی ریز اقدام میشود. لازم است که بذور به مدت ۱۲ ساعت قبل از کاشت خیسانده و با قارچ کش مناسب ضدعفونی شوند. در یک طرف پشته گودالهایی با عمق ۳-۲ سانتیمتر( عمق کاشت بذر بستگی به اندازه بذر دارد ؛میزان تقریبی عمق کاشت حدود ۲ تا ۵ برابر بزرگ ترین قطر بذر است) و با فاصله ۳-۲ متر از یکدیگر ایجاد و پس از قراردادن بذور در داخل هر گودال روی آن با ماسه پوشانده خواهد شد. در مناطقی که دارای شرایط شوری خاک و آب هستند، عرض جویهای کشت ۱.۵-۱ متر و عمق آنها حدود ۳۰-۲۰ سانتیمتر در نظر گرفته و کشت بذور در وسط جوی انجام میشود. لازم است محل کاشت بذر از سطح جوی حدود ۵-۱۰ سانتیمتر بالاتر باشد تا در هنگام آبیاری، آب حدود ۵ سانتیمتر روی بذر را بپوشاند. طول جویهای کشت در این روش بین ۵۰-۳۰ متر و فواصل ردیفها حدود ۸-۶ متر درنظر گرفته میشود. آبیاری بسته به شرایط آب و هوایی و میزان آب موجود، پس از سبزشدن بذور هر ۱۵-۱۰ روز یک بار انجام میشود.

✅کاشت پسته در خزانه
در این روش از یک قطعه زمین به مساحت های ۲۰*۱۰ یا ۳۰*۲۰ متر استفاده می شود. از آماده سازی زمین با افزودن کود حیوانی پوسیده (۲۰ تن در هکتار)، ماسه با رس (۶۰ تن) و مقداری کود شیمیایی (فسفات آمونیوم به میزان ۴۰۰ کیلوگرم در هکتار) نسبت به املاح و تقویت زمین اقدام می گردد. از اواسط اسفند تا اواسط فروردین ماه، بذر پسته ارقام بادامی ریز یا فزوینی را به مدت ۱۲ ساعت خیسانده و ضدعفونی میکنند.
در قطعه مورد نظر ردیفهایی به فواصل ۳۰-۲۰ سانتیمتر ایجاد و بذور روی ردیفها به فاصله ۱۵-۱۰ سانتیمتر ی و در عمق ۳ سانتیمتر کشت میشوند. آبیاری نهالها ابتدا ۱۰-۷ روز یک مرتبه و بعد هر ۱۲-۱۰ روز یک مرتبه انجام میشود.
نهالهای تولیدی در زمستان سال اول یا دوم به زمین اصلی منتقل میشوند. در هنگام انتقال نهالها باید دقت لازم در زمان بیرون آوردن آنها از زمین خزانه صورت گیرد تا از قطع شدن نوک ریشه اصلی و پوشش ریشه جلوگیری شود. در صورت عدم رعایت این مسئله ممکن است میزان تلفات به ۴۰-۳۰ درصد برسد.

✅کاشت بذر پسته در گلدان
برای این منظور از کیسه های پلاستیکی سیاه به قطر ۱۵-۱۰ سانتیمتر و ارتفاع ۳۰-۲۵ سانتیمتر استفاده میشود.
ترکیب در خاک گلدان شامل ماسه شیرین + دو پنجم خاک زراعی + یک پنجم کود حیوانی پوسیده (ترجیحا کود گاوی) میباشد.
در این روش ممکن است گلدانها به صورت آزاد در کنار یکدیگر قرار گیرند یا به صورت کرتی درآیند. پس از خیساندن بذور موردنظر و ضدعفونی آنها، ۲ عدد بذر در عمق ۳-۲ سانتیمتر خاک گلدان قرار گرفته و روی آن با ماسه یا خاک اره پوشانیده میشود. زمان کاشت در گلدان اواخر زمستان و اوایل بهار میباشد.
در صورت تولید نهال گلدانی در شاسی یا گلخانه، میتوان در پاییز یا اوایل زمستان نیز اقدام به کاشت بذر نمود. از مزایای این روش بالابودن بازده تولید نهال، سهولت و عدم محدودیت زمانی در امر جابجایی گلدان میباشد.

♦️فاصله کاشت درختان
در اکثر باغهای پسته ، فواصل کاشت رعایت نشده و باغهایی با شکلهای نامنظم و متراکم مشاهده میگردد که علاوه بر عدم رعایت اصول صحیح باغداری، مشکلات عملیات داشت و برداشت را دارد. به منظور جلوگیری از بروز این مشکل، فاصله مناسب بین دو ردیف ۸-۶ متر و روی ردیف ۴-۳ متر توصیه میشود.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید