مراحل آزمون خاک

 

 

آزمون خاک دارای چهار مرحله اساسی است که به شرح ذیل آمده است :

نمونه‌برداری؛
تجزیه شیمیایی؛
تفسیر نتایج؛
توصیه کودی.

روش آزمایش خاک :
امروزه برای تعیین حاصلخیزی بیشترین جایگاه را آنالیز خاک بخود اختصاص داده است . هدف از تجزیه خاک تعیین میزان مواد غذائی موجود درخاک و کمبود عناصر را بشرح زیر انجام میگردد :
نحوه نمونه برداری خاک
عناصر غذائی قابل جذب در نمونه
تفسیر نتایج نمونه خاک
توصیه کودی

نحوه تهیه نمونه خاک در محصولات زراعی :
قبل از تهیه نمونه خاک ، اختلافات موجود در مزرعه نظیر شیب ، رنگ خاک ، تیپ خاک ، تپه ماهور و عوارض و آب زیرزمینی را بایستی در نظر داشته و در هر یک از این نقاط نمونه جداگانه ای تهیه نمود . چنانچه اراضی مورد نظر تماماً یکنواخت و با یک مدیریت اداره شده باشد برای هر دو هکتار یک نمونه بایستی تهیه نمود .
روی این اصل بطور تصادفی بصورت زیک زاک ( یا شکل N ) در مزرعه حرکت نموده ۸-۶ نقطه از زمین را توسط مته و یا بیل به عمق ۲۵-۰ نمونه برداشته و با هم مخلوط و یک نمونه مرکب تهیه و باندازه یک تا دو کیلوگرم آنرا جدا نموده و در کیسه پلاستکی میریزیم و سپس به آزمایشگاه ارسال میداریم . اگرخواستیم با بیل نمونه برداری کنیم بدواً زمین را به عمق ۲۵ سانتیمتر بشکل v درآورده سپس از سمت صاف آن به ضخامت ۳-۲ سانتیمتر و به عمق ۲۵ سانتیمتر نمونه ، برمیداریم . این عمل در ۸-۶ نقطه تکرار خواهد شد و از مخلوط کردن آنها یک نمونه مرکب باندازه یک تا دو کیلوگرم برمیداریم .
نحوه تهیه نمونه خاک در محصولات باغی:
اگر منظور نمونه برداری در باغات باشد بایستی حدود ۸ نقطه را بطور تصادفی در باغ انتخاب نموده و در محل آبچکان درختان ، چاله ای به عمق ۶۰ یا ۹۰ سانتیمتر بشکل V حفر و از یک سمت به قطر ۳-۲ سانتیمتر به عمق ۳۰-۰ و ۶۰-۳۰ و ۹۰-۶۰ جداگانه نمونه خاک تهیه و در ظروف جداگانه آنها را خوب مخلوط و یک نمونه مرکب
به وزن ۲-۱ کیلوگرم از خاک روئی به عمق ۳۰- ۰
و میزان ۲-۱ کیلوگرم از عمق ۶۰-۳۰ سانتیمتر
و به وزن ۲-۱ کیلوگرم از عمق ۹۰-۶۰ سانتیمتر

تهیه و به آزمایشگاه ارسال نمود .(نهایتا تعداد ۳ نمونه خاک)

نحوه نمونه برداری از برگ :
در این اواخر آنالیز برگ و سایر اندامهای گیاه عمومیت یافته و با استفاده از نتایج آن توصیه های حاصلخیزی توسط متخصصین ارائه میگردد . فقط باید توجه داشت برای استفاده بهتر از نتایج برگ در توصیه کودی لازم است خاک همان مزرعه نیز حد اقل یکبار تجزیه و تحلیل گردد .

در تهیه نمونه برگ :
نوع گیاه و واریته آن ، سن درخت و شاخه ای که نمونه از آن گرفته میشود ( با میوه بوده و یا بدون میوه ) سلامت درخت و غیره را بایستی دقت نمود . چنانچه آثار بیماری و یا کمبود شدید در بعضی از درختان مشاهد گردد نمونه های اینگونه درختان بایستی جداگانه تهیه گردند .
در باغات عموماً حدود ۲۰ % درختان برای تهیه نمونه برگ بطورتصادفی و بشـکل زیک زاک ( N ) انتخاب مینماییم .
بهترین زمان نمونه برداری بطور کلی ( سیاه ریشه ها ) ۱۲ – ۸ هفته بعد از گلدهی میباشد که معمولاً در تیر خواهد بود . لذا نمونه های برگ را از ارتفاع صورت از وسط و شاخه هائیکه آفتاب خور هستند تهیه میگردند . نمونه را در داخل کیسه های پلاستیک که دارای سوراخ هستند میریزیم و فوراً به آزمایشگاه انتقال میدهیم .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید