مراحل هرس سبز

 هرس سبز حداقل سه مرحله انجام میگیرد:
مرحله اول اوایل بهار بعدازآن که رشدجوانه هاشروع شده و درروی شاخه های رشدیافته خوشه ها نمایان شدند اولین هرس سبز را شروع میکنیم دراین مرحله :
روی شاخه هایی دو ساله ای که برای تولیدمحصول ، هرس “بلند یا طویل” شده اند فقط شاخه های میوه ده که میوه آنها نمایان است نگهداشته بقیه شاخه های غیربارور را کلاحذف مکنیم

 بعد هرشاخه که درمحل غیرضرور رشد کرده مثل روی تنه وشاخه های دو و چندساله وطوقه و یقه رشدکرده اند ولو دارای محصول باشندحذف میکنیم

فقط شاخه های سال بعد که روی شاخه هائی با دو یا سه جوانه بعنوان “جایگزین” گذاشته ایم آنها راتمام کمال حفظ خواهیم کرد ودرآنها هم اگر تعدادجوانه های رشدیافته دریک بند یا جوانه بیش از یک شاخه رشدکرده باشد قوی ترین ومناسب ترین را انتخاب کرده وبقیه را کلاً حذف میکنیم دراین شاخه های نگهداری شده برای سال بعد، اگر خوشه ای داشته باشند حتما باید آن خوشه راحذف کنیم.

مرحله دوم هرس سبز بعداز رشدکامل شاخه های جوان و رشد کامل خوشه وشاخه انجام می گیرد (تابستان)انتهای شاخه بارور را از بالای(۲بند به انتهایی ترین خوشه) حذف میکنیم ضمنا هر شاخه جدید تولید شده بعداز هرس اول را نیز تماماً حذف مکنیم .

هرس سبزمرحله سوم ؛دراین مرحله خوشه ها رشد مطلوب پیداکرده و رسیدن میوه آغازشده دراین مرحله بیشتر روی تنظیم نور متمرکز خواهیم شد و نورگیری بهتر خوشه ها مدنظر خواهد بود .درعین حال شاخه های رشد یافته مجدد، شاخکهای رشدیافته درروی شاخه های باروری که سربرداری شده اند ‌و سایراجزای تشکیل شده و رشد یافته را تمام کمال حذف می کنیم .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید