مقایسه اثرات دو سیستم آبیاری قطره ای سطحی و زیرسطحی بر رشد و عملکرد گیاهان

🔹راندمان آبیاری سطحی در باغات بدلیل خصوصیات ذاتی این روش آبیاری و نیز بکارگیری غیر صحیح آن پائین می باشد.در شرایط کنونی توسعه اصولی سیستمهای آبیاری تحت فشار تأثیرات بسزایی در بالا بردن راندمان کاربرد آب در باغات دارد.
در روش آبیاری سطحی تلفات تبخیر بخش زیادی از آب داده شده به درختان را شامل می شود به همین دلیل استفاده از سیستمهای آبیاری قطره ای زیرسطحی به عنوان گزینه ای جهت رفع این مشکلات مطرح می باشد. از جمله محاسن این سیستم می توان به:

۱⃣ کارایی مصرف آب بالاتر ،

۲⃣ آلودگی کمتر آبهای زیرسطحی بدلیل آبشویی کمتر نیتراتها ،

۳⃣کاهش خطرات شوری بدلیل نگهداری زیاد رطوبت خاک و دور آبیاری کوتاهتر ،

۴⃣یکنواختی بهتر پخش آب ،

۵⃣وضعیت بهتر گیاه از نظر رشد ،

۶⃣افزایش کمی و کیفی محصول ،

۷⃣ عدم گرفتگی قطرهچکانها ،

۸⃣عدم نفوذ ریشه در داخل لوله و قطره چکان ،

۹⃣ کنترل بهتر بیماریها ،

🔟مدیریت مناسب کودها و سموم ،

۱⃣۱⃣کنترل علفهای هرز،

۲⃣۱⃣امکان خودکار کردن کامل سیستم ،

۳⃣۱⃣طول عمر بیشتر سیستم ،

۴⃣۱⃣ کاهش خسارات ناشی از حیوانات

۵⃣۱⃣و انعطاف پذیری زیاد سیستم اشاره کرد ؛ در سیستم آبیاری قطره ای سطحی بدلیل تبخیر آب از سطح قطره چکانها و رسوب املاح بر روی آنها مشکلات گرفتگی در طول آزمایش به دفعات مشاهده شده است. در بحث کارایی مصرف آب نتایج نشان داد با کاهش میزان آب آبیاری ، کارایی مصرف آب نیز افزایش یافت . یعنی به ازای هر مترمکعب آب مصرفی محصول بیشتری تولید شد.

نتایج کاربرد سیستم های آبیاری قطره ای زیرسطحی بر روی بیش از ۳۰نوع گیاه ، افزایش محصول را نسبت به سایر روشهای آبیاری ، از جمله آبیاری قطره ای سطحی به همراه داشته است. ضمن اینکه میزان آب کاربردی نیز کمتر بوده است.
در سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی با “آب شور” می توان محصول قابل قبولی بدست آورد. ضمن اینکه در این سیستم نسبت به آبیاری قطره ای سطحی رایج ، توزیع رطوبت و شوری در خاک نیز بهتر با الگوی توزیع ریشه همخوانی دارد. آبیاری گیاهان دائمی با سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی ، حتی زمانیکه از آبهای با شوری بالا استفاده می شود باعث پایین نگه داشتن شوری در ناحیه ریشه گیاه می گردد. در روش آبیاری قطره ای زیرسطحی توزیع شوری و رطوبت همخوانی بهتری با الگوی توزیع ریشه نسبت به سیستم قطره ای سطحی دارد.
کم آبیاری تنظیم شده در سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی باعث تحریک رشد عمیق تر ریشه ها (۸۰-۴۰ سانتیمتر) نسبت به آبیاری قطره ای سطحی (۴۰-۰ سانتیمتر) گردید. همچنین تراکم ریشه ها در تیمارهایی که کمترین میزان آب را دریافت کرده بودند در سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی بیشتر از آبیاری قطره ای سطحی بود.
با استفاده از آبیاری قطره ای زیرسطحی ، ضمن کاهش میزان آب مصرفی ، افزایش میزان محصول نیز نسبت به سایر روشهای آبیاری از جمله آبیاری قطره ای سطحی مشاهده شده است.
در اغلب تیمارهای آبیاری قطره ای زیرسطحی مشاهده شد که به دلیل کاهش تلفات تبخیر آب از سطح خاک و توزیع بهتر رطوبت و شوری در خاک ، نسبت به آبیاری قطره ای سطحی سطح برگ بیشتری داشتند.با توجه به اینکه تعرق و فتوسنتز که نقش کلیدی در تولید محصول دارند در برگ انجام می شوند سطح برگ میتواند تأثیر بسزایی در عملکرد گیاهان داشته باشد.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید