نهال پسته

نهال پسته . . .

کاشت نهال پسته

درخت پسته اهلي ( Pistacia Vera ) متعلق به تيره ( Anacardiaceae ) است . جنس Pistacia داراي ۱۱ گونه است كه همگي آنها از خود تربانتين يا سقز ترشح مي كنند . درخت پسته داراي برگهاي مركب شانه اي بوده و ميوه پسته از نظر گياه شناسي در رديف ميوه هاي شفت طبقه بندي مي شود . درخت پسته دو پايه است و براي توليد ميوه به وجود هردو درخت نر و ماده نياز است . گلهاي درخت پسته فاقد گلبرگ و غده هاي شهد ساز بوده و زنبورهاي عسل را به خود جلب نمي كنند و گرده گل توسط باد پراكنده مي شود . درخت پسته برگ ريز بوده ، د رپائيز خزان نموده و زمستان را در خواب مي گذراند . ريشه زائي درخت پسته محوري و عمودي بوده و قدرت توليد ريشه فرعي در درخت پسته ضعيف است .

پسته (2)

پسته

مرحله نونهالي درخت پسته طولاني بوده و تاقبل از پنج سالگي درختان ميوه كمي توليد مي كنند و از ۱۰ تا ۱۲ سالگي باردهي كامل و اقتصادي درخت آغاز مي شود . مهمترين گونه هاي جنس Pistacia عبارتند از : P.Vera يا پسته معمولي ، P.Khinjuk يا چاتلانقوش يا كسور ، P.mutica يا بنه ، P.atlantica ، P.terebinthus . P.integerrima مهمترين ارقام پسته در ايران عبارتند از : اوحدي ، كله قوچي ، اكبري ، احمد آقائي ، ممتاز ، بادامي زرند ، شاه پسند ، سفيد پسته نوق ، خنجري دامغان و قزويني . نياز سرمايي درخت پسته از ۶۰۰ ساعت با دماي كمتر از ۷ درجه سانتي گراد براي رقم كله قوچي تا ۱۲۰۰ ساعت با دماي كمتر از ۷ درجه سانتي گراد براي رقم اكبري متفاوت بوده و مقدار آن بطور متوسط ۱۰۰۰ ساعت زير ۷ درجه سانتي گراد در نظر گرفته مي شود . عدم تامين سرماي مورد نياز درخت پسته موجب تاخير در گلدهي ، گلدهي نامنظم ، كاهش تعداد برگچه هاي برگ ، توليد برگهاي غير طبيعي و ساده و … مي شود . كشت و پرورش پسته از عرض ۲۷ درجه شمالي تا عرض ۴۲ درجه شمالي انجام مي شود . اغلب درختان پسته در ارتفاع ۲۰۰۰-۹۰۰ متري از سطح دريا قرار گرفته اند . درخت پسته قادر به تحمل دماي ۴۵ درجه سانتي گراد در تابستان و دماي ۲۰- درجه سانتي گراد در زمستان مي باشد . براي داشتن حداكثر محصول ميزان حداكثر رطوبت نسبي بايستي كمتر از ۳۵% باشد .

كاشت پسته  :

مناسبترين بافت خاك جهت كاشت پسته بافت شني لوم مي باشد ( ۷۰-۶۰ درصد شن ، ۳۰-۲۰ درصد سيلت يا لاي و ۲۰-۱۰ درصد رس ) . معيارهاي كيفي جهت آب مناسب براي آبياري باغات پسته عبارتند از : حداكثر شوري ۴ ميلي موس بر سانتي متر ( بعلت مقاوم بودن درخت پسته به شوري ، آبياري با آبهاي داراي ۸ ميلي موس بر سانتي متر شوري نيز براي درختان پسته انجام مي شود . ) ، حداكثر نسبت جذبي سديم ۱۵ ( براي SAR بيشتر از ۱۵ ، Ec آب نيز بايستي بيشتر از ۳ميلي موس بر سانتي متر باشد ) ، حداكثر كلر آب آبياري ۱۰ ميلي اكي والان بر ليتر ، حداكثر غلظت بر PPm 2 ، حداكثر بي كربنات ( Hco3 ) 5/8 ميلي اكي والان بر ليتر ، حداكثر سولفات ( So4 ) 10 ميلي اكي والان بر ليتر ، حداكثر ميزان كربنات سديم باقيمانده (RSC) 5/2 ، حداكثر غلظت منيزيم ۵ ميلي اكي والان برليتر ( غلظت منيزيم بايستي از غلظت كلسيم آب آبياري كمتر باشد ) ، حداكثر مقدار باقيمانده خشك يا TDS 2000 ميلي گرم در ليتر . درصورت مطبق بودن خاك محل احداث باغ ، بايستي محل رديفهاي كاشت حداقل به عرض ۱ متر و به عمق ۲ متر با بيل مكانيكي كاملا” مخلوط و يكدست شود . درصورت انتخاب سيستم آبياري غرقابي و سطحي ، شيب نهايي زمين بايستي حدود ۲-۱ درصد باشد . كاشت نهال و يا بذر نبايد در داغ آب و نوك پشته ها انجام شده و بهتر است محل كاشت كمي پائين تر از محل داغ آب انتخاب شود . در نقشه كاشت بايستي محل رديفهاي كاشت ، محل قرارگرفتن درختان نر ، محل خيابانهاي اصلي و فرعي ، محل قرارگرفتن نوارهاي بادشكن، مسيرهاي اصلي و فرعي انتقال آب و . . . مشخص گردد . جوي پشته ها جهت كاشت بذر يا نهال ، بايستي به عرض ۱۰۰ – ۵۰ سانتي متر وعمق۴۰-۳۰ سانتي متر احداث گردد . محل كشت بذر از كف جوي بايستي حدود ۱۰ سانتي متر بالاترباشد و هنگام آبياري ، آب حدود ۵ سانتي متر روي بذر را بپوشاند . فاصله كاشت درختان در روي رديف حداقل ۳-۲ متر و فاصله رديفهاي درختان حداقل ۶-۵ متر در نظر گرفته شود . دور آبياري جهت نهالهاي پسته در سال اول حداكثر ۷ روزه و درسال دوم ۱۴ روزه مي باشد . جهت پيوند نهالهاي پسته ، در اسفندماه نهالهاي ۳-۲ ساله سربرداري شده و پس از رشد جوانه هاي جانبي بر روي پايه سربرداري شده ، حدود ۳ شاخه جانبي برروي پايه اصلي نگهداري شده و ساير شاخه ها حذف مي شوند . زمان مناسب جهت پيوند نهالهاي پسته بطور عمده اواخر ارديبهشت تا اوايل خرداد مي باشد . نسبت مناسب درختان نر به درختان ماده نسبت ۱ به ۹ است . هرس فرم مناسب جهت درختان پسته ، هرس فرم جامي و شلجمي مي باشد .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید