نکات مهم در بالا بردن راندمان محلولپاشی

درخت د چار کمبود عناصر ماکرو نباشد: محلولپاشی و استفاده از عناصر کم نیاز وقتی می تواند مفید باشد که نیاز غذایی درختان از نظر عناصر اصلی برطرف شده باشد.
درخت تشنه نباشد: کمبود آب منجر به ضخیم تر شدن سطح برگ و در نتیجه عدم جذب مناسب می شود. محلولپاشی باید قبل یا چند روز بعد از آبیاری انجام گیرد.
زمان محلولپاشی: ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﻣﺤﻠﻮﻟﭙﺎشی ﺩﺭ ﻫﻮﺍی ﺧﻨﻚ ﺩﺭ صبح زود و یا عصر انجام گیرد تا کارایی جذب عناصر بیشتر گردد و همچنین سوختگی ایجاد نشود.
ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺤﻠﻮﻟﭙﺎﺷﻲ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺭﺷﺪ ﻧﻴﺰ ﺣﺎﺋﺰ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﺳﺖ. ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺮﮒ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﺟﻮﺍﻧﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﺟﺬﺏ ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﻏـﺬﺍﻳﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮﮒ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﺗﻌـﺪﺍﺩ ﻣﺤﻠﻮﻟﭙﺎﺷﻲﻫﺎ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﻭﺭﻩ ﺭﺷﺪ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬﺍیی ﻛﻢﻧﻴﺎﺯ(کم مصرف) ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺯ ۱-۳ ﺑﺎﺭ ﻣﺘﻐﻴﺮ می ﺑﺎﺷﺪ.
ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﻣورد استفاده : غلظت بالا موجب گرفتگی نازل و سوختگی برگ شده و غلظت پایین موجب هدر دادن سرمایه
نوع سمپاش مورد استفاده: هرچه سمپاش قدرت بیشتری در پورد کردن محلول داشته باشد بهتر است.
ﻧﻮﻉ ﺳﻤﭙﺎﺷﻲ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻳﻚ ﻣﺤﻠﻮﻟﭙﺎشی ﻣﻮﻓﻖ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺩﺍﺭﺩ. ﺑﻄﻮﺭﻳﻜﻪ ﺳﻤﭙﺎﺷﻲ ﺑﺎﻳﺴـتی ﻗـﺪﺭﺕ ﭘـﻮﺩﺭ ﻛـﺮﺩﻥ ﻣﺤﻠـﻮﻝ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﻛﻮﺩﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻗﻄﺮﺍﺕ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺭﻳﺰ ﺭﻭی ﺑﺮﮔﻬﺎ ﺑﭙﺎﺷﺪ.
مهمترین نکته: محلولپاشی عنصر مناسب با آنالیز برگ و خاک به منظور نگه داشتن تعادل عناصر غذایی گیاه

 

زمان و ترکیب محلولپاشی در انگور

محلول پاشي در ۲ مرحله يك بار قبل از گلدهي و بار دوم بعد از گلدهی با فرمول پیشنهادی ذیل برای باغاتی که آزمایش نشده باشند، انجام می شود:
براي ١٠٠٠ ليتر آب

٣ كيلوگرم اوره
٣ كيلو گرم سولوپتاس
٣ كيلوگرم سولفات روي
حدود ١٥٠ سي سي سم توپاس
حدود يك سوم ليوان مايع ظرفشويي
در ١٠٠٠ ليتر آب مخلوط كرده بر روي تاك ها محلول پاشي انجام شود
دوستاني كه قبلا كود ازته به صورت خاكي استفاده كرده باشند مي توانند غلظت اوره ٢ در هزار استفاده كنند يعني ٢ كيلوگرم در ١٠٠٠ ليتر

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید