هرس برگ یا برگ چینی

برگ چینی یکی از مهم ترین عملیات هرس سبز در تاکستان ها می باشد.

چیدن برگها در تاکها موجب کاهش سطح برگ تاکها می شود.

در صورتیکه برگ چینی تاکها قبل از مرحله گلدهی انجام شود ممکن است موجب ریزش حبه ها، کاهش تشکیل میوه، یا کاهش باردهی جوانه ها برای سال بعد گردد.
شدت برگ چینی می بایست بر اساس تراکم کانوپی یا تاج تاکها و برای نفوذ نور به محل قرار گرفتن میوه انجام شود

حذف برگ های پایینی شاخه، اطراف خوشه ها به مقدار زیاد و برای بهبود کیفیت و کاهش احتمال آلودگی به بیماری ها قارچی انجام می شود

برگ چینی می بایست نزدیک به مراحل تشکیل میوه یا در زمان نرم شدن حبه ها انجام شود.

برگ های قرار گرفته بلافاصله بالای خوشه ها منبع اصلی مواد فتوسنتزی انتقالی به خوشه ها هستند.به ویژه در طول مراحل اولیه تکامل خوشه ها.

هم چنین در مرحله ای که اندازه حبه ها به اندازه یک نخود هستند که به مرحله نخودی شدن معروف هستند حذف برگ های پائینی شاخه موجب افزایش ریزش حبه ها، کاهش اندازه حبه و کاهش باردهی جوانه ها برای سال بعد خواهد شد.
اما اگر این عملیات در زمان تغییر رنگ حبه ها انجام شود هیچ کدام از این اثرات منفی مشاهده نخواهد شد.

در بعضی منابع علمی توصیه شده است که معمولاً بعد از تشکیل حبه ها، تمامی برگ های پایینی شاخه، و شاخه های فرعی ، شاخه تا بالاترین خوشه هر شاخه بایستی حذف شوند.
حذف شاخه های فرعی موجب که منابع مصرف مواد فتوسنتزی انگورها هستند باعث کاهش تراکم تاج و تنک شدن قسمت هوایی تاکها می شوند هم چنین موجب کاهش درصد قند میوه می شود اما بر مقدار اسید میوه اثر کمی دارد.
در بعضی منابع دیگر ذکر شده است که برگهای پایینی شاخه تا قبل از مرحله تغییر رنگ حبه نباید حذف شود بخصوص این موضوع در مورد ارقامی مانند بیدانه سفید و ردگلاب که میوه آنها به آفتاب سوختگی حساس هستند بایستی به دقت رعایت شود.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید