پیوند در گردو

 

پیوند گردو به دو صورت انجام مي گردد:

الف – پیوند شاخه ( Grafting ) در فصل خواب و زمستان انجام مي شود.

ب – پیوند جوانه ( Budding ) در فصل بیدار ي و دربهار و تابستان انجام مي شود.

انواع پیوند هاي شاخه اي مورد استفاده در گردو :

پیوند اسكنه یا شكافي
( Cleft grafting )

پیوند نیمانیم ساده
( Splice grafting )

پیوند نیمانیم زبانه اي
( Whip or Tongue grafting )

پیوند زیني
( Saddle grafting )

پیوند جانبي
( Side grafting )

پیوند امگا
( Omega grafting )

انواع پیوندهاي جوانه اي مورد استفاده در گردو

پیوند وصله ای
Patch budding

پیوند شکمی
T budding

پسوند قاشقی یا پیوند تراشه ای

Chip budding

موفق ترین پیوندهایي كه تا كنون در كشورمان انجام شده پیوندهاي نیمانیم زبانه اي ، اسكنه و امگا ازبين پیوندهاي شاخه و پیوند وصله اي ازبين پیوندهاي جوانه ميباشد.

دماي مناسب پیوند گردو:

محدوده دمایي مناسب براي پیوند گردو بين ۲۰ تا ۳۰ درجه
(دماي مطلوب ٢۶ درجه) مي باشد.
بایستي زمان پیوند را طوري انتخاب نمود كه بعد از عمل پیوند، بمدت ۴هفته دماي فوق الذكر موجود باشد تا بیشترین گيرایي پیوند حاصل شود.
در پیوند فصل خواب نیز براي تامين دماي فوق الذكر مي توان از انرژي برق یاآب گرم استفاده نمود.

رطوبت مناسب پیوند گردو:

٣٨ % ( حد بحراني ) / اگر رطوبت پیوندك گردو به كمتر از ۵ برسد تشكیل كالوس بسیار كم شده و همچنين درصد گيرایي پیوند فوق العاده كاهش مي یابد.
میزان رطوبت مورد نیاز محیط ۴۵ درصد مي باشد . – نیز براي تشكیل كالوس حداقل بين ۶٠ توصیه مي گردد عمل پیوند زني در صبح زود و روزهاي خنك و بدون باد انجام شود.
ضمناً در حين انجام پیوند، پیوندك را نباید در معرض نور خورشید قرار داد و براي جلوگيري از خشك شدن باید آنرا در گوني یا حوله مرطوبي پیچید.
ضمناً به منظور حفظ رطوبت و افزایش درصد گيرایي پیوند، ضروري است محل پیوند در خلاف جهت تابش نور مستقیم خورشید قرار گيرد.
بهمين دلیل در استانهاي شمالي-جنوبي محل پیوند در قسمت شمال شرقي پایه در نظر گرفته میشود.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید