گذر از مرحله نونهالی به مرحله بلوغ در انگور

🔹فعالیت زایشی و تولید گل و میوه در انگور بعد از سپری شدن دوره نونهالی(صغیری) آغاز می شود . گیاهانی که از طریق روش های غیر جنسی نظیر قلمه ، پیوند زدن و یا خوابانیدن شاخه تکثیر می شوند دوره نونهالی کوتاه دارند و در صورت تدابیر زراعی مناسب بعد از ۳ سال به دوره باروری می رسند اما گیاهان تکثیر شده از طریق کشت بذر دارای دوره نونهالی(صغیری) طولانی هستند . این دانهال ها در ۲-۳ سال اول حتی پیچک تولید نمی کنند اما بعد از سپری شدن این مدت پیچک ها روی شاخه ظاهر می شوند و در واقع “مرحله بلوغ” بوته فرا می رسد . گذر از مرحله رویشی به زایشی یک مرحله مهم و پیچیده در چرخه زندگی گیاهان عالی است . در اکثر ارقام انگور ، اواخر دوره نونهالی ، اندازه وشکل برگ از گرد کوچک به برگ های پنجه ای بزرگتر با تعداد و اندازه متفاوت لوب ، بسته به ژنوتیپ ، تغییر می یابند .تغییر مرحله نه تنها بر شکل برگ بلکه بر فیلو تاکسی نیز تاثیر دارد طوری که الگو از مارپیچی به متناوب تغییر می یابد .

بارزترین تفاوت بین مرحله رویشی و زایشی انگور در تشکیل سر آغازه غیر وابسته (Uncommitted Primordium)در مرحله بلوغ است که این آغازنده در سال های اول بلوغ به پیچک تمایز می یابد و در بلوغ کامل توانایی تمایز به گل آذین را دارد . دانهال های جوان تمایز گل آذین را در شرایط مزرعه ای ( وقتی ۲-۵ ساله هستند ) یا در شرایط طبیعی و وحشی ( وقتی که به کانوپی جنگل برسند ) آغاز نمی کنند قرار گیری مداوم دانهال ها در معرض نور ، آبیاری و کود دهی مناسب باعث می شود تا در دومین سال زندگی تولید گل آذین کنند مهمترین محرک های محیطی موثر در القا گل آغازی دما و شدت نور بالا هستند و این ها همان محرک هایی هستند که انگور وحشی وقتی که به کانوپی جنگل می رسد با آنها مواجه می شود . تیمارهای هورمونی جیبرلین و سایتوکنین اثرات متضاد در کنترل گل آغازی دارند سایتوکنین ها نمو گل آذین را از سر آغازه غیر وابسته تحریک می کنند اما جیبرلین ها گرچه برای آغازش سر آغازه غیر وابسته مورد نیاز هستندولی از تمایز آنها به گل آذین جلوگیری کرده و در عوض نمو پیچک را تحریک می کند .
مدت زمان طولانی است که مشخص شده ساختاری که پیچک را تشکیل میدهد بصورت یک گل آذین نیز میتواند توسعه یابد . در اوایل به این ساختار “آنلاژن” گفته شد که بعداً به آن پریموردیوم یا سر آغازه غیر وابسته اطلاق گردید زیرا در مرحله اول مشخص نیست که این سر آغازه چه اندامی را تولید میکند.

در ارقام وینیفرا در نقطه مقابل برگ با الگوی دو برگ در میان و در ارقام گونه لابروسکا در نقطه مقابل هر برگ پیچک وجود دارد.مطالعات مختلف نشان داده که اسید جیبرلیک باعث آغازش UP وتبدیل آن به پیچک شده ، در حالیکه سایتوکینین و اکسین باعث ایجاد گل آذین از این سر آغازه میشوند .
در بوته هایی که به دوره زایشی رسیده اند ،در نیمه فصل رشد که متقارن با توقف رشد شاخه و بلوغ برگها ست زمان گلدهی بوته انگور آغاز میشود که اغلب اواخر خرداد و نیمه اول تیر ماه می باشد.
آغازش خوشه های گل برای تشکیل محصول سال آینده نیز همزمان با گلدهی سالجاری بوده و تا سه هفته بعد از گلدهی ادامه می یابد و بعد از نیمه اول تابستان هیچ طرح اولیه خوشه در جوانه ها حاصل نمی شود .

داخل هر جوانه بارور نسبت به ارقام مختلف انگور ، تغذیه گیاه،شرایط اقلیمی و تدابیر زراعی بین ۱ الی ۴ خوشه تشکیل می شود.تشکیل و تمایز خوشه دوم و خوشه های دیگر در داخل جوانه با فاصله زمانی ۱۵ روز انجام میگیرد . انشعابات فرعی بوجود آمده بر روی طرح اولیه خوشه ، نوبت به تشکیل گل ها میرسد.معمولا در اوایل بهار ،کاسبرگ بعد از یک هفته و گلبرگ ها بعد از دو هفته از ظاهر شدن برگها ،قابل تشخیص هستند……

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید