سربرداری

🔹به حذف بخش انتهایی شاخه های در حال رشد “سربرداری” اطلاق می شود.اثرات تضعیف کنندگی این روش روی رشد کلی تاک ،کم است چون که برگهای بالغ حذف نمی شوند و فقط قسمتی از شاخه با برگهای نابالغ جدا می شوند.تنها اثر فیزیولوژیکی این روش کاهش نسبی سرعت رشد شاخه بطور موقت است.در مناطق بادخیز با این روش میتوان تشکیل شاخه های ۳۰ الی ۴۰ سانتیمتری را تحریک کرد و مقاومت تاک به باد را افزایش داد.گزارش های زیادی در خصوص تاثیر مفید سربرداری شاخه های سبز بارده در دوره قبل و زمان شروع گلدهی بر افزایش تشکیل میوه و کاهش ریزش وجود دارد.در برخی موارد ،ارقام پر رشد بواسطه مصرف زیاد ازت،خاک غنی و آبیاری مکرر رشد غیر عادی و زیادی خواهند داشت .این سرعت بالای رشد موجب بروز رقابت تغذیه ای بین سرشاخه ها و خوشه های گل و غوره های جوان می گردد .این رقابت باعث ریزش غوره های جوان و در صورت شدید بودن رقابت،باعث تبدیل خوشه به پیچک می شود .برای جلوگیری از بروز این عارضه، بهتر است که شاخه های قوی پر رشد در شروع مرحله گلدهی سربرداری شوند.

سرزنی (Tapping)
🔹نوک زنی (Tipping)
🔸سرزنی یعنی حذف ده سانتیمتر بیشتر از سرشاخه و نوک زنی یعنی حذف کمتر از ده سانتیمتر از نوک شاخه
این دو روش سالهاست که به منظور افزایش میزان تشکیل میوه در مو بکار می روند.
🔹علت افزایش تشکیل میوه با انجام این عملیات کاهش رقابت برای مواد غذایی بین نوک شاخه و تخمدان های در حال تکامل است . زمان انجام این عملیات اگر ۷-۴ روز قبل از اوج شکوفایی انجام شود در واقع نوک برداری یا پنسمان هست .بطور کلی این عملیات قبل و بعد از گلدهی انحام میشود .
این عملیات روی ارقام پررشد توصیه می شود و در ارقام کم رشد زیان آور است.
شاخه مو شاید در شرایط مناسب تا چندین متر رشد کند. رشد زیاد شاخه ها موجب مصرف مواد غذائی می شود و همچنین موجب سایه اندازی می شوند. اگر رشد بوته مو متعادل باشد رشد شاخه ها در زمان تشکیل میوه ،کند می شود و در زمانی که میوه ها به اندازه یک نخود هستند متوقف میشود.در این زمان طول شاخه ها باید با رشد کلی بوته متناسب باشد و در غیر اینصورت باید شاخه ها سرزنی شوند .شاخه ها را نباید خیلی کوتاه کرد و پس از سرزنی باید هر شاخه حداقل ۱۴-۱۰ برگ داشته باشند تا مواد غذایی کافی را برای رشد میوه ها و بقیه قسمتهای بوته بسازد.پس از سرزنی شاخه ها ،احتمال رشد شاخه های فرعی وجود دارد که ممکن است موجب نیاز به سرزنی دیگری باشد.در برخی موستانها عملیات سرزنی باید چندین بار طی فصل رشد انجام شود که پر هزینه می شوند.

در موقع ظهور گل ، شاخه ها بشدت رشد ونمو کرده ومقدار زیادی از مواد غذایی بوته مو مصرف تغذیه و رشد این شاخه ها می شود.در نتیجه مواد غذایی کمتری به خوشه های میوه وگل میرسد وخوشه ضعیف می ماند و حتی ممکن است سبب ریزش گلها نیز بشود.جهت بهبود تغذیه گل وتلقیح آن وجلوگیری از ریزش در اوایل ظهور گل،انتهای شاخه بارده را ۲-۳ سانت قطع میکنند(پنسمان) در نتیجه این عمل،رشد شاخه ها متوقف شده ومواد غذایی بیشتری متوجه گلها ورشد زایشی بوته می شود.
پنسمان یا سربرداری اگر بعد از تلقیح وتشکیل میوه انجام شود موجب افزایش کیفیت وکمیت میوه می گردد.

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید